Wat een inspirerende ervaring hebben we gehad met het begeleiden van een Denkstorm tijdens jullie Open Coffee XL.

Thoughtstorming®/Denkstormen is een gemakkelijk aan te leren techniek voor het creëren en ontwikkelen van waardevolle ideeën. Deelnemers delen hun ervaringen en gezichtspunten in een proces dat ontworpen is om tot nieuwe ideeën te komen, waar de deelnemers zelfstandig niet op gekomen zouden zijn.

“Het is beter om iemand te leren om er flexibele gezichtspunten op na te houden en te redeneren vanuit verschillende invalshoeken dan om iemand te indoctrineren met een gefixeerd gezichtspunt.” Harry Palmer, auteur van de Avatar®materialen.

Jullie bereidheid om te onderzoeken en je gezichtspunt te delen in de groep gaven een boost aan de kerncepten.
Hierbij de kerncepten die we ook graag delen met de leden die niet aanwezig waren.

Afstemmingsvraag
Wat zouden we kunnen creëren dat in ieders voordeel is?
Kerncept: Elkaar ontmoeten, waardoor mogelijkheden ontstaan.

Welke kenmerken hebben succesvolle producten gemeen?
Kerncept: Een dienstbare intentie.

Hoe kun je iets zodanig presenteren dat het gemakkelijk wordt aangenomen?
Kerncept: Afstemming van hart tot hart.

Wil je ook eens een denkstorm ervaren, neem gerust contact met ons op voor een afspraak.

Mascha Escabache 0612284229
Joke Vreeburg 0630706745
Marion v.d. Eijnden 0636565040